Hyundai MCB (Miniature Circuit Breaker)

Mô tả

APTOMAT TÉP MCB HYUNDAI

1. Các dòng sản phẩm: HGD63N, HGD63H, HGD125 Số cực: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60898-1 HGD63N: 6kA; 6~63A HGD63H: 10kA; 6~63A HGD125: 10kA; 80~125A

2. Các dòng sản phẩm: HGD63M, HGD63P, HGD100S Số cực: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P Đường cong đặc tuyến: B, C, D Đạt tiêu chuẩn IEC 60898-1 HGD63M: 6kA; 6~63A HGD63P: 10kA; 6~63A HGD100S: 10kA; 63~100A APTOMAT CHỐNG DÒNG RÒ RCCB, RCBO HYUNDAI HRC63: 1P+N, 3P +N ; 16~63A (30~300mA) HRC100: 1P+N, 3P +N ; 80~100A (30~300mA) HRC63S: N+1P, N+3P; 16~63A (30~500mA) HRC100S: N+1P, N+3P; 80~100A (30~500mA) HRO63: 1P+N, 3P+N; 6~63A (10~500mA) Quý khách vui lòng xem chi tiết…