Bộ chuyển đổi nguồn dự phòng ATS

– Thiết bị tự động chuyển nguồn ATS ( Automatic Transfer Switch ) là thiết bị dùng để tự động chuyển tải từ nguồn chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính bị sự cố.

Nguồn bị sự cố bao gồm:

– Mất nguồn.

– Mất pha.

– Ngược thứ tự pha.

– Không đối xứng 3 pha.

– Điện áp cao hoặc thấp hơn trị số cần thiết. Nguồn dự phòng có thể là một nguồn lưới lấy từ đường dây khác hoặc là một máy phát dự phòng. Tùy theo tính toán kinh tế, kỹ thuật của các hộ tiêu thụ mà sử dụng nguồn dự phòng nào cho hợp lý. Khi nguồn dự phòng là lưới khác ta có ATS lưới – lưới ( ATS L – L ) nếu nguồn dự phòng là máy phát điện (thường là máy phát diezen ) ta có ATS lưới – máy phát (ATS L – MF ).

ats

+ Bộ chuyển đổi nguồn dự phòng ATS

+ Giá Call

+ Hãng O-Sung

+ Xuất xứ Hàn Quốc

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.