BIDV được định giá hơn 381,3 nghìn tỷ đồng

Sau thông tin định giá, dự kiến ngày mai (2/12) BIDV cũng sẽ chính thức công bố bản cáo bạch.

Ngày 1/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 2589/QĐ-NHNN về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo đó, giá trị doanh nghiệp tại ngày 31/12/2010 của BIDV để cổ phần hoá như sau:

Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách đã được kiểm toán là 363.094.906 triệu đồng. Trong đó, giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 22.036.078 triệu đồng.

Giá trị doanh nghiệp theo định giá đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán là 381.317.000 triệu đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 40.259.000 triệu đồng.

Trong quyết định này cũng nêu rõ, BIDV không thực hiện điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được đánh giá lại.

Việc xác định giá trị doanh nghiệp BIDV được thực hiện bởi tổ chức tư vấn quốc tế Morgan Stanley theo 4 phương pháp: chiết khấu dòng tiền (DCF), phương pháp so sánh doanh nghiệp tương đồng; phương pháp so sánh giao dịch tiền lệ và phương pháp tài sản NAV (trong đó nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ TC VN - VVFC thực hiện theo phương pháp NAV).

Thực hiện theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý tài chính trước cổ phần hóa phải được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 784/NHNN-TTGSNH.m ngày 13/10/2011 đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của BIDV, ngày 20/10/2011, Kiểm toán Nhà nước chính thức tiến hành kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của ngân hàng này.

Ngày 25/11/2011, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tại BIDV. Trong báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã kết luận báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp BIDV do tư vấn thực hiện tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan của nhà nước trong quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; đồng thời đảm bảo tính trung thực, hợp lý của kết quả định giá.

Cuối chiều 1/12, BIDV cũng đã tổ chức họp báo công bố thông tin này theo lộ trình thực hiện cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Số 19, ngõ 84, P. Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Nhà máy sản xuất và VPGD: Số 1 đường Tứ Hiệp, Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
HOTLINE: 0983369663
Tel: 024.37711488
Fax: 024.37711499

Mục tiêu - Định hướng

- Trở thành một công ty hàng đầu về cung cấp, thiết bị điện, và xây dựng các công trình cơ điện trên khắp mọi miền đất nước.
- Mang lại những giải pháp kỹ thuật hoàn hảo, là đối tác tin cậy với các bạn hàng.

Thông tin khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG
ECT CO., LTD
Tài khoản:0731100151008
Ngân hàng: TMCP Quân Đội - PGD Nguyễn Biểu - Hà Nội
Mã số thuế:0104227284
Hotline: 0983.369.663 - 0904.172.181