Một số khách hàng tiêu biểu

STT

CÔNG TRÌNH

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Công trình xây dựng Đại học Hải Phòng

Hệ thống tủ bảng điện hạ thế cho trường Đại học Hải Phòng, Kiến An Hải Phòng, (Sử dụng thiết bị đóng cắt của Hyundai )

12/2009 – 03/2010

2

Dự án đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện Ngòi Phát với lưới điện Quốc gia

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV đấu nối ngà máy thủy điện Ngòi Phát với lưới điện Quốc gia (đoạn 1 mạch )

11/2009 – 2/2010

3

Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa

Cung cấp máy biến áp và hệ thống tủ điện cho TBA thi công nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (sử dụng thiết bị đóng cắt Huyndai )

2/2010 – 4/2010

4

Dự án đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện Ngòi Phát với lưới điện Quốc gia

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV đấu nối ngà máy thủy điện Ngòi Phát với lưới điện Quốc gia ( đoạn 2 mạch )

12/2009 – 4/2010

5

Xây dựng siêu thị Big C Hải Phòng

Hệ thống tủ trung thế 24kV và tủ hạ thế trạm biến áp 35(22)/0,4 kV cho  siêu thị Big C Hải Phòng ( thiết bị trung thế ABB hạ thế Huyndai )

1/2010 – 3/2010

6

Dự án chống quá tải đường dây 110 kV - Ban quản lý dự án phát triển điện lực

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV Yên Phong Bắc Ninh

12/2009 – 4/2010

7

Công trình cầu Xuân Phương, nối đường Lê Đức Thọ với  đường 32 – TP.Hà Nội

Cung cấp lắp đặt đường dây và trạm biến áp kios hợp bộ 320kVA - 35,22/0,4 kV

11/2009 – 1/2010

8

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV. Thành Phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình ( Giai đoạn 1)

Dự án: Di chuyển đường dây 110kV đi qua Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

4/2010 – 7/2010

9

Dự án: Khu Du Lịch Hòn Dấu Hải – Hải Phòng

Hệ thống tủ trung thế 24kV và dãy tủ hạ thế cho trạm trung gian Hòn Dấu Hải Phòng ( Sử dụng thiết bị đóng cắt của Schnieder và Huyndai)

3/2010 – 7/2010

10

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 220kV. Thành Phố Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình ( Giai đoạn 2)

Dự án: Di chuyển đường dây 110kV đi qua Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình

5/2010 – 8/2010

11

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân

Cung cấp hệ thống tủ điện phân phối hạ thế phục vụ thi công công trình cầu Nhật Tân ( Thiết bị đóng cắt của Schneider, LS, Hyundai )

4/2010 – 6/2010

12

Dự án TBA 110 kV Nhà máy thủy điện Ngòi Phát

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây TBA 110 kV nhà máy thủy điện Ngòi Phát

12/2010 – 2/2011

13

Dự án xây dựn Nhà máy sản xuất phụ tùng xe cơ giới

Hệ thống tủ điện, và tủ động lực cho tại Bắc Ninh

1/2010 – 5/2010

14

Dự án: Xây dựng đường dây 110kV thủy điện Nâm Khánh

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV. Nhà máy thủy điện Nậm Khánh - Lào Cai đoạn 2 mạch

1/2011 – 4/2011

15

Dư án: Tòa nhà NEWTASCO 21 Láng Hạ

Cung cấp lắp đặt TBA Kios và hệ thống tủ điện cho tòa nhà NEWTASCO 21 Láng Hạ ( Sử dụng thiết bị đóng cắt của Schneider )

3/2010 – 5/2010

16

Dự án: Xây dựng đường dây 110kV thủy điện Nâm Khánh

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 110kV. Nhà máy thủy điện Nậm Khánh - Lào Cai đoạn 1 mạch

2/2011 – 6/2011

17

Dự án: Nâng cao công tác an toàn trong khai thác mỏ khe Tam

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện và máy phát điện

6/2010 – 9/2010

18

Dự án: Sửa chữa lớn đường dây 220 kV Hòa Bình - Chèm

Cung cấp Cáp quang OPGW, sứ cách điện và phụ kiện đường dây 220kV.

5/2011 – 9/2011

19

Dự án khai thác mỏ Than Khe Chàm

Cung cấp hệ thống tủ máy cắt 7,2 kV cho Than Khe Chàm (Thiết bị đóng cắt của hãng Huyndai)

6/2010/92010

20

Dự án: Sửa chữa lớn đường dây 220 kV và TBA 220 kV Cẩm Phả - Quảng Ninh

Cung cấp sứ cách điện và phụ kiện đường dây 220kV.

5/2011 – 9/2011

21

Dự án Trung tâm thương mại Hải Phòng

Cung cấp hệ thống tủ bảng điện hạ thế cho toàn nhà trung tâm thương mại Hải Phòng  (Sử dụng thiết bị đóng cắt của ABB, huyndai )

7/2010 – 10/2010

22

Dự án: Xây dựng mới HĐND và UBND huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La

Cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm biến áp hợp bộ 630kVA - 35,22/0,4 kV TBA UBND – Quỳnh Nhai – Sơn La

9/2010 – 11/2010

23